RSS

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020

10:00 31/07/2020

Không còn nghi ngờ gì nữa, đại dịch COVID-19 đã có tác động đáng kể đến chương trình Di trú tay nghề 2019-20. Tuy nhiên, đại dịch toàn cầu không phải là sự kiện lớn duy nhất ảnh hưởng đến chương trình năm ngoái.

Dòng thời gian chương trình 2019-20

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020 - ảnh 1

Trong số những thay đổi được ghi nhận, năm chương trình vừa qua chứng kiến sự phát triển và giới thiệu của visa tay nghề regional mới và một bản cập nhật lớn về định nghĩa của khu vực regional của Úc. Một bài kiểm tra điểm tay nghề SkillSelect được sửa đổi cũng bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm ngoái, ảnh hưởng đến tất cả các đơn đăng ký và EOI chưa được duyệt trong nhóm di trú tay nghề.

Sự ra đời của visa regional mới và các Thỏa thuận di cư khu vực được chỉ định (DAMAs) mới đã chứng minh chiến lược và sự chuyển dịch trọng tâm của chính phủ.

Tóm tắt các mốc thời gian chính bao gồm:

15/11/2019

- Skilled Regional visa 489 chấm dứt.

16/11/2019

- Skilled Work Regional và visa (491) và Skilled Employer Sponsored Regional (494) bắt đầu có hiệu lực.

- Thay đổi định nghĩa của vùng regional.

- Đưa ra một số thay đổi đối với hệ thống tính điểm visa tay nghề.

20/3/2020

- Lệnh Cấm nhập cảnh do đại dịch COVID-19 có hiệu lực đối với tất cả công dân không có quốc tịch và thường trú nhân Úc.

Các thư mời được gửi đi trong giai đoạn 2019-2020

Theo dữ liệu được cung cấp bởi Bộ Nội vụ, 9.500 thư mời đã được phát hành.

Trong đó, 7.720 thư mời là dành cho visa tay nghề độc lập (189), 1.480 thư mời cho visa 491 và 300 thư mời cho visa 489.

Tác động của đại dịch COVID-19 được nhìn thấy rõ ràng hơn khi nhìn vào số lượng thư mời được phát hành theo tháng, đặc biệt là từ tháng 4/2020 trở đi.

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020 - ảnh 2

Điểm tối thiểu chương trình visa tính điểm

Biểu đồ dưới đây biểu thị số điểm tối thiểu được yêu cầu trong mỗi vòng mời. Một đánh giá nhanh về dữ liệu cho thấy sự tăng đột biến giữa tháng 12 và tháng 4 phù hợp với những thay đổi được Bộ đưa ra trong bài kiểm tra điểm SkillSelect vào tháng 11/2019.

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020 - ảnh 3

Visa đề cử bởi Tiểu bang và Vùng lãnh thổ

Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm và tổng số thư mời cho mỗi loại thị thực được chính phủ Tiểu bang và Vùng lãnh thổ cấp trong chương trình di cư 2019-20.

Tổng cộng có 11.499 và 5.739 thư mời đã được cấp cho visa tay nghề chỉ định 190 và visa tay nghề regional 491,

Doanh nhân tài năng là chương trình có số thư mời ít nhất, với chỉ 793 thư mời được phát hành trong năm 2019-20 và chiếm 3,1% tổng số thư mời trong giai đoạn này.

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020 - ảnh 4

Biểu đồ thanh bên dưới minh họa tổng số thư mời cho visa 190 được phát hành so với số kế hoạch được phân bổ cho mỗi tiểu bang và lãnh thổ, theo chương trình di cư 2019-20.

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020 - ảnh 5

Nhìn chung, các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ đã đạt được số lượng theo kế hoạch của họ, ngoại trừ Tây Úc, khu vực được phân bổ 2.250 suất visa 190 nhưng chỉ phát hành 1.290 thư mời, đạt 57% mức được phân bổ.

Chính phủ Tiểu bang và Vùng lãnh thổ đã ban hành tổng cộng 9.685 thư mời cho visa 489 và 491.

Nhìn lại toàn cảnh chương trình di trú tay nghề Úc giai đoạn 2019-2020 - ảnh 6

Một lần nữa, Tây Úc lại chỉ gửi đi 267 thư mời so với 1000 suất được phân bổ.

Di trú Úc: Người bảo lãnh bạn đời theo diện visa vợ chồng sẽ phải vượt qua bài kiểm tra nhân thân

Di trú Úc: Người bảo lãnh bạn đời theo diện visa vợ chồng sẽ phải vượt qua bài kiểm tra nhân thân

Chính phủ cho biết thay đổi này sẽ bảo vệ di dân khỏi vấn nạn bạo hành gia đình.