RSS

Lối nói phụ họa trong tiếng Anh

15:12 27/12/2017

Khi biểu hiện sự đồng tình với một ai đó hay một ý kiến nào đó chúng ta sẽ dùng các từ phụ họa. Chúng ta cùng tìm hiểu về kiến thức này trong bài học dưới đây nhé!

Phụ họa trong câu khẳng định

Chúng ta dùng hai từ so và too để nói về việc người hoặc vật cùng làm một việc hoặc cùng đồng thuận một điều gì đó. Và nó thường được thể hiện ở mệnh đề phụ với từ nối là “and”, mệnh đề phụ cũng được chia động từ cùng thời với mệnh đề chính. Khi dùng so thì cần đảo động từ tobe hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ còn too thì không cần và đứng cuối mệnh đề. Nếu trong mệnh đề chính động từ là tobe thì ở mệnh đề phụ cũng là động từ tobe cùng thời với mệnh đề chính.

Ví dụ:

Julia was a very famous singer, and her husband was too.

Julia từng là một ca sĩ rất nổi tiếng, và chồng của cô cũng thế.

My brother’s eyes are brown, and so am I.

Mắt em trai tôi màu nâu, và mắt tôi cũng thế.

Nếu trong mệnh đề chính đã có trợ động từ + động từ thì trong mệnh đề phụ chỉ để trợ động từ.

Ví dụ:

I will go fishing on next Monday, and so will David.

Tớ sẽ đi câu cá vào thứ Hai tới, và David cũng thế.

You should do some exercise, and your mom should too.

Con nên tập thể dục một chút, và mẹ con cũng thế.

Nếu trong mệnh đề chính chỉ có động từ, thì trong mệnh đề phụ phải để trợ động từ.

Ví dụ:

We went to the cinema, and Ann did too.

Chúng tôi đi xem phim, và Ann cũng thế.

Phụ họa trong câu phủ định

Để phụ hoạ một câu phủ định, người ta dùng either hoặc neither. Hai từ này có nghĩa “cũng không”. Nếu dùng either thì bạn cần phải dùng trợ động từ phủ định. Khi dùng neither thì cần đảo động từ tobe hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ còn either thì không cần và đứng cuối mệnh đề.

Ví dụ:

I don’t like rock music, and my daughter doesn’t either.

Tôi không thích nhạc rock, và con gái tôi cũng không thích.

I will not go to the mountain, and neither will my husband.

Tôi sẽ không lên núi, và chồng tôi cũng thế.

Lưu ý: Các lối nói me too và me neither chỉ được dùng trong văn nói, tuyệt đối không được dùng trong văn viết.

Bài tập: Viết lại câu không đổi nghĩa.

1. I am happy, and you are too.

2. They will work in the lab tomorrow, and so will you.

3. I didn’t see Mary this morning, and John didn’t either.

4. He has seen her play the piano, and the girls have too.

5. She isn’t doing her homework, and neither am I.

Đáp án:

1. I am happy, and so are you.

2. They will work in the lab tomorrow, and you will too.

3. I didn’t see Mary this morning, and neither did John.

4. He has seen her play the piano, and so have the girls.

5. She isn’t doing her homework, and I am not either.

Theo daikynguyenvn.com

Những từ lóng người Úc sử dụng cực nhiều mà bạn có thể muốn biết!

Những từ lóng người Úc sử dụng cực nhiều mà bạn có thể muốn biết!

Nếu bạn đang du học Úc hoặc dự định đến thăm nước Úc trong tương lai, thì hãy cố gắng học một số tiếng lóng cần thiết này để tồn tại nhé!